Veelzijdigheid in bouwen:

  • vrijstaande woningen
  • bedrijfsgebouwen
  • woninguitbreidingen
  • verbouwingen
  • interieurtimmerwerk
  • onderhoud
  • renovatie

De historie van DOL Bouwbedrijf

Het was een advertentie in de lokale krant die Simon en Lia Dol in 1960 overtuigde om in Spierdijk een aannemersbedrijf over te nemen. Dit bedrijf was ter ziele gegaan en wat resteerde was een oude woning met een onbewoonbaar verklaard deel daaraan vast. Achter de woning stond een redelijk grote werkplaats. Aan inventaris was er helemaal niets! Voor het eerste klusje werd het plaatmateriaal vervoerd op de trapper van de fiets.

Al snel werd er een auto aangeschaft en er kwam een metselaar en een timmerman in dienst. De werkplaats werd voorzien van de benodigde machines, er kwam een opperman in dienst en ieder jaar werd er een leerling timmerman aangenomen. Binnen 7 jaar werd de werkplaats verdubbeld en de oude woningen vervangen door een fraaie nieuwe woning. Er werd toen met ca. 10 mensen gewerkt. Bijna alle opdrachten kwamen uit Spierdijk en nabije omgeving. Toen de ford transit na circa 8 jaar rondom versleten was, had hij er slechts 15000 km opzitten.

De jaren '70

Begin jaren '70 werd er grond aan de achterzijde van de woning gekocht. Hier werd een grote loods op gebouwd.

In 1977 werd aannemersbedrijf S.C. Dol omgezet naar Dol bouwbedrijf BV. Naast Simon en Lia werden Kees Vriend en Jan van Westen mede-aandeelhouders. Alle werkzaamheden gingen gewoon op de oude voet verder.

De jaren '80

Ook ons bedrijf ontsnapte niet aan de crisis van de jaren 80. Personeel werd waar kon uitgeleend en in een uiterst geval (tijdelijk) ontslagen. Op het dieptepunt waren er slechts 4 man om de kar te trekken. Toen in 1984 de economie weer aantrok, kwamen nieuwe opdrachten geleidelijk aan binnen. Binnen enkele jaren werd er weer met 10 mensen gewerkt. Tot op de dag van vandaag werken we nog met hetzelfde aantal mensen. We houden het graag kleinschalig en willen kwaliteitswerk leveren.

Eind jaren '80 werd er aan de rechterkant grond bijgekocht. De voorraadloods werd verdubbeld er werd een nieuw kantoor ingericht. Het terrein werd voorzien van erfverhardingen en kreeg een geheel nieuwe entree.

De opdrachten kwamen inmiddels niet alleen uit de nabije omgeving maar ook uit de randstad. Als er éénmaal een werk was opgeleverd resteerde dat bijna altijd in nieuwe opdrachten uit die omgeving. Door meer werk uit te besteden kon met hetzelfde personeelsbestand een grotere omzet gerealiseerd worden.

De jaren '90

Begin jaren '90 trok Simon zich langzamerhand terug en nam zoon Co, die al jaren werkzaam was bij het bedrijf, zijn aandelen over. In 2007 vond de volgende “wisseling van de wacht” plaats. Kees Vriend ging met pensioen en Jan Vreeker nam zijn aandelen over.

Dol Bouwbedrijf B.V. bleef en blijft zich richten op klein burger- en utiliteitswerk. De orderportefeuille is altijd goed gevuld gebleven. Mede door de flexibiliteit en de kwaliteit van het hele team. De helft van de medewerkers zet zich al meer dan 25 jaar in voor Dol Bouwbedrijf en zijn opdrachtgevers.

Dol bouwbedrijf is lid van Bouwend Nederland en Stichting BouwGarant. Daarnaast bieden wij leerlingen de kans om het echte timmeren eigen te maken. We mogen ons een erkend leerbedrijf noemen.

Naast dat wij trots zijn op ons geleverde werk zijn we ook zeer trots op het feit dat we in 2010 al 50 jaar bestaan. Al 50 jaar met dezelfde doelstelling; kwaliteitswerk leveren, kleinschalig, flexibel en betrouwbaar blijven.

Dát is Dol Bouwbedrijf!